AGM

Notice of the Ukrainian Credit Union Limited Annual General Meeting

Читайте українською

Please take notice that the 75th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Limited will be held on Tuesday, April 16, 2019, at the UNF Hall, 145 Evans Avenue, Toronto at 6:00 p.m. for the purpose set out in the agenda below:

 Registration of Members

 1. Opening of Meeting  
 1. Adoption of the Minutes of the 74th Annual General Meeting 
 1. Reports* of the: Board, CEO, Audit Committee and Auditor 
 1. Resolution – “Be it resolved that the 75th Annual General Meeting of Ukrainian Credit Union Limited recommends to the UCU Board that, in lieu of paying a dividend on membership shares in 2019, the amount budgeted for such dividend instead be donated by UCU to one or more reputable Canadian or international organizations in support of:
  1. Ukraine’s efforts to maintain a democratic, independent state within the borders guaranteed by the Budapest Memorandum of 1994 and,
  2. parliamentary and public policy leadership development programs that build community capacity to assist both Ukraine and the Ukrainian Canadian community”
 1. Election 
 1. Appointment of Auditor 
 1. Other business 
 1. Adjournment

Reception

 

Dated at Toronto, Ontario, this 28th day of February, 2019

Jerry Pryshlak, Secretary

 

* The financial statements, auditor’s report, audit committee report, and by laws shall be available at the meeting and at all branches of the Credit Union at least ten days before the meeting.

 Повідомлення прo Річні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед

Подаємо до відома, що 75-і Річні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед проводитимуться у вівторок, 16 квітня 2019 р., в домівці УНО, 145 Evans Ave., Торонто, о год. 6:00 веч., для цілей, викладених у нижчеподаному порядку денному:

 1. Реєстрація членів 
 2. Відкриття Зборів 
 3. Схвалення протоколу 74-х Річних Загальних Зборів 
 4. Звіти*: Ради Директорів, Голови Правління, Контрольної комісії і Аудитора 
 5. Резолюція – “75-і Річні Загальні Збори Української Кредитової Спілки Лимитед рекомендують Раді Директорів УКС, замість сплати дивідендів на членські уділи в 2019, суму, забюджетовану на ці дивіденди, повинно бути пожертвувано Українською Кредитовою Спілкою Лимитед одній чи кільком авторитетним канадським або міжнародним організаціям на підтримку:
  1. зусиль України з побудови демократичної та незалежної держави у кордонах, гарантованих Будапештським меморандумом 1994 р., а також
  2. парламентських програм і програм розвитку політичного лідерства, які збільшують громадські можливості з допомоги Україні та українській канадській громаді” 
 1. Вибори 
 1. Призначення Аудитора 
 1. Інші питання 
 1. Закриття Зборів 

Прийняття

 

Торонто, Онтаріо, 28 лютого 2019 р.   

Ярослав Пришляк, Секретар
 

* Фінансова звітність, звіт Аудитора, звіт Контрольної комісії, та нормативні акти бути надані під час Зборів, а також в усіх відділах Кредитової Спілки щонайменше за десять днів до Зборів.

 

 

Find Branch/ATM

Enter address, postal code or branch name